Súkromné preškolské zariadenie Rozprávkovo

Celodenná, poldenná, hodinová a víkendová starostlivosť o deti vo veku od 1-6 sokov zabezpečovaná pedagogickým personálom a zdravotnou sestrou.

Súkromné preškolské zariadenie Rozprávkovo

Súkromné predškolské zariadenie Rozprávkovo - Bytča

Celodenná, poldenná, hodinová a víkendová starostlivosť o deti vo veku od 1-6 sokov zabezpečovaná pedagogickým personálom a zdravotnou sestrou.

Adresa: Námestie SR 26, 014 01 Bytča
Telefón:0910 281 548
E-mail:info@vaserozpravkovo.sk

Vaše ROZPRÁVKOVO

Predškolský vek je obdobie , kedy si dieťa osvojuje základy hodnotového systému a vzorce správania. Výchova harmonicky vyváženej osobnosti zohľadňuje dve základné tendencie človeka, a to lásku k sebe a lásku k druhým.

V pedagogickej praxi nášho predškolského zariadenia je aplikovaný model humanistického štýlu výchovy , prosociálny výchovný štýl podľa R.Roche Olivara. V tomto výchovnom štýle dospelý akceptuje osobnosť dieťaťa, prejavuje mu pozitívne city,pripisuje mu pozitívne vlastnosti a získava ho pre spoluprácu s deťmi a dospelými.

Je pre nás dôležité vytvoriť prostredie, v ktorom by deti mohli s pocitom bezpečia nerušene skúmať okolitý svet.

Starostlivosť o dieťatko je zabezpečovaná pedagogickým personálom a zdravotnou setrou, ktorý pristupuje k dieťatku so zohľadnením jeho vekových osobitostí. Každá činnosť, výchovná ale i vzdelávacie aktivity sú realizované a organizované s prihliadnutím na vek, zdravotný stav ale i stupeň psychosomatického vývoja detí tak, aby podporovali, upevňovali a rozvíjali telesné i duševné zdravie dieťaťa.

Našou úlohou je spríjemniť a uľahčiť dieťaťu odlúčenie od rodičov, zaradenie sa do kolektívu. Predpokladom úspešnej adaptácie je spolupráca s rodičmi dieťaťa a v neposlednej miere vytvorenie priaznivých podmienok vplývajúcich na dieťa.

Postupná adaptácia prebieha počas vopred dohodnutých dní a hodín, kedy maminka, alebo otecko sprevádza dieťatko v Rozprávkove.

loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.