Súkromné preškolské zariadenie Rozprávkovo

Celodenná, poldenná, hodinová a víkendová starostlivosť o deti vo veku od 1-6 sokov zabezpečovaná pedagogickým personálom a zdravotnou sestrou.

Súkromné preškolské zariadenie Rozprávkovo

Súkromné predškolské zariadenie Rozprávkovo - Bytča

Celodenná, poldenná, hodinová a víkendová starostlivosť o deti vo veku od 1-6 sokov zabezpečovaná pedagogickým personálom a zdravotnou sestrou.

Adresa: Námestie SR 26, 014 01 Bytča
Telefón:0910 281 548
E-mail:info@vaserozpravkovo.sk

Vaše ROZPRÁVKOVO

Predškolský vek je obdobie , kedy si dieťa osvojuje základy hodnotového systému a vzorce správania. Výchova harmonicky vyváženej osobnosti zohľadňuje dve základné tendencie človeka, a to lásku k sebe a lásku k druhým.

V pedagogickej praxi nášho predškolského zariadenia je aplikovaný model humanistického štýlu výchovy , prosociálny výchovný štýl podľa R.Roche Olivara. V tomto výchovnom štýle dospelý akceptuje osobnosť dieťaťa, prejavuje mu pozitívne city,pripisuje mu pozitívne vlastnosti a získava ho pre spoluprácu s deťmi a dospelými.

Je pre nás dôležité vytvoriť prostredie, v ktorom by deti mohli s pocitom bezpečia nerušene skúmať okolitý svet.

Starostlivosť o dieťatko je zabezpečovaná pedagogickým personálom a zdravotnou setrou, ktorý pristupuje k dieťatku so zohľadnením jeho vekových osobitostí. Každá činnosť, výchovná ale i vzdelávacie aktivity sú realizované a organizované s prihliadnutím na vek, zdravotný stav ale i stupeň psychosomatického vývoja detí tak, aby podporovali, upevňovali a rozvíjali telesné i duševné zdravie dieťaťa.

Našou úlohou je spríjemniť a uľahčiť dieťaťu odlúčenie od rodičov, zaradenie sa do kolektívu. Predpokladom úspešnej adaptácie je spolupráca s rodičmi dieťaťa a v neposlednej miere vytvorenie priaznivých podmienok vplývajúcich na dieťa.

Postupná adaptácia prebieha počas vopred dohodnutých dní a hodín, kedy maminka, alebo otecko sprevádza dieťatko v Rozprávkove.

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.